Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tivi hệ điều hành Web OS 1.0 được nâng cấp lên hệ điều hành Web OS 2.0

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/10/2015

  Câu hỏi:

 

* Tivi Web OS 1.0 đã được nâng cấp lên 2.0 chưa?

 

  Trả lời:

 

Ngày 21/9/2015, các tivi sử dụng hệ điều hành Web OS 1.0 sẽ được nâng cấp lên hệ điều hành

Web OS 2.0. Khách hàng kết nối mạng cho tivi, yêu cầu đường truyền mạng tốt, ổn định và

cập nhật phần mềm cho tivi.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500