Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách ghi chương trình tivi sử dụng Net Cast

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/21/2015

  Câu hỏi

 

* Cách ghi chương trình tivi dòng Net Cast?

 

  Trả lời:

 

* Tivi sử dụng giao diện Net Cast có chức năng ghi chương trình. Tham khảo cách làm

dưới đây.

 

  Cách làm:

 

* B1: Bạn mở kênh cần ghi chương trình, sau đó nhấn vào nút OK trên điều khiển . Sau đó chọn vào

chữ Ghi ( góc trái phía dưới màn hình) rồi nhấn OK.

 

 

B2: Tivi bắt đầu ghi

 

 

B3: Tivi đang ghi

 

 

B4: Nếu muốn dừng ghi, chọn vào Dừng ghi và nhấn OK

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500