Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Muốn xem lại chương trình đã ghi của Tivi NetCast vào mục nào?

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/21/2015

  Câu hỏi:

 

* Tôi đã ghi chương trình thành công trên tivi dùng Netcast nhưng không biết xem lại chương trình

đã ghi ở đâu?

 

  Trả lời:

 

* Chương trình đã ghi thành công, bạn chỉ cần vào mục Tivi đã ghi.

 

  Cách làm:

 

* C1: Trên tivi đang mở chương trình Tivi, nhấn vào nút OK trên điều khiển. chọn vào mục

Tivi đã ghi > nhấn OK

   C2: Có thể vào mục Smart Share trên tivi, cũng sẽ có các chương trình đã ghi.

 

 

B2: Toàn bộ chương trình đã ghi sẽ lưu vào mục này

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500