Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Cách xóa thư mục đã ghi tivi Netcast 2015

Xử lý sự cố

  Câu hỏi:

 

* Tôi muốn xóa các thư mục đã ghi làm thế nào, tivi Smart sử dụng Netcast năm 2015?

 

  Trả lời:

 

* Các chương trình đã ghi bạn hoàn toàn có thể xóa được . Bạn tham khảo cách làm sau

 

  Cách làm:

 

*  C1: Tivi đang mở kênh chương trình , bạn nhấn vào nút OK trên điều khiển . Sau đó vào mục Tivi đã ghi

    C2: Vào mục Smart Share trên tivi> vào Chương trình đã ghi

 

 

* Bạn chọn vào một chương trình cần xóa> nhấn nút màu vàng trên điều khiển để xóa chương trình đã ghi.

 

*Câu hỏi bắt buộc