Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách xóa thư mục đã ghi tivi Netcast 2015

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/22/2015

  Câu hỏi:

 

* Tôi muốn xóa các thư mục đã ghi làm thế nào, tivi Smart sử dụng Netcast năm 2015?

 

  Trả lời:

 

* Các chương trình đã ghi bạn hoàn toàn có thể xóa được . Bạn tham khảo cách làm sau

 

  Cách làm:

 

*  C1: Tivi đang mở kênh chương trình , bạn nhấn vào nút OK trên điều khiển . Sau đó vào mục Tivi đã ghi

    C2: Vào mục Smart Share trên tivi> vào Chương trình đã ghi

 

 

* Bạn chọn vào một chương trình cần xóa> nhấn nút màu vàng trên điều khiển để xóa chương trình đã ghi.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500