Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao sau khi nâng cấp thành công tivi Web OS 1.0 lên Web OS 1.4 mà không có MyProgram

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/25/2015

  Câu hỏi:

 

* Tôi vừa nâng cấp thành công tivi Web OS 1.0 lên Web OS 1.4 nhưng tôi chỉ thấy có quick setting

mà không thấy có mục thêm kênh My Program ?

 

  Trả lời:

 

* Sau khi bạn nâng cấp tivi từ Web OS 1.0 lên Web OS 1.4, tivi trở về cài đặt ban đầu, bạn cần phải

dò lại kênh cho tivi. Sau khi dò kênh hoàn tất, bạn nhấn lại vào nút Home  trên điều khiển

bạn sẽ thấy có mục My Program .

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500