Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Ti Vi thu được kênh nhưng không có hình ảnh.

  • Vấn đề - Hình ảnh
  • Không có tín hiệu / màn hình đen / Không hình
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 12/24/2015

Tựa đề: Ti Vi thu được kênh nhưng không có hình ảnh.

 

 

 

symptom Hiện tượng:

 

* Ti Vi: LF630T/631V/632T/ UF950T có hiện tượng thu được kênh nhưng không có

hình ảnh ở dải tần số UHF25,26.

 

cause Nguyên nhân:

 

* Model: LF630/ LF631V/ LF632T bị lỗi phiên bản: V03.20.29, V03.20.35.

* Model UF950T bị lỗi phiên bản: V4.00.05, V4.00.15

 

how to fix Giải pháp:

 

* Sau khi ti vi kết nối mạng thì nâng cấp phần mềm như sau:

1. Bấm Home -> Cài đặt -> Cài đặt nâng cao -> Cài đặt chung -> Giới thiệu về TV này -> Kiểm tra bản cập nhật.

2. Ti Vi thông báo tìm thấy bản cập nhật mới -> chọn Tải xuống và cập nhật để nâng cấp.

3. Sau khi nâng cấp xong, khởi động lại Ti Vi và tiến hành dò lại kênh.

4. Phần mềm mới sau khi nâng cấp:

- LF630T/ LF631V/ LF632T: V05.00.25.

- UF950: V04.00.25.

* Lưu ý: Đối với các trường hợp khách hàng không có internet, phòng QA sẽ gửi

USB phần mềm cho các trung tâm bảo hành để nâng cấp cho khách hàng.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500