Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Ứng dụng 3D World trong tivi 3D dự kiến ngừng cung cấp từ ngày 3/12/2015.

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 11/05/2015

  Câu hỏi:

* Khi truy cập vào LG Smart World ( hoặc LG Store) thì thấy hiển thị dòng thông báo,

ứng dụng 3D World ngừng cung cấp dịch vụ, như vậy là sao?

  Trả lời:

* Dự kiến đến ngày 3/12/2015 thì ứng dụng 3D World trên tivi 3D sẽ ngừng cung cấp dịch vụ.

  Khách hàng có thể xem các nguồn 3D khác như Copy vào ổ cứng rồi gắn với tivi, hoặc các video

3D trên mạng hay kết nối với đầu đĩa 3D Bruray vv...

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500