Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách dò kênh bằng tay tivi Web OS 2.0

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 12/24/2015

 

symptom Câu hỏi

Cách dò kênh bằng tay( thủ công) của tivi Web OS 2.0 làm như thế nào?

 

cause Trả lời

Nếu như dò kênh tự động bị thiếu kênh bạn cũng có thể thực hiện dò kênh bằng tay.

Tham khảo cách làm dưới đây.

 

how to fix Cách làm

Trên điều khiển nhấn vào nút hình bánh răng cài đặt Sau đó vào mục Cài đặt nâng cao

Vào mục Kênh > Dò kênh > Dò kênh bằng tay. Vào mục Chương trình, sẽ lần lượt tìm kênh từ

số 1. Ở ví dụ dưới đây, tìm đến kênh C22 là VTV3, muốn đặt thành kênh 1 trên điều khiển.

 

Vào mục bộ nhớ, chọn số 1.

 

 

* Nhấn vào mục Thêm > nhấn OK ( con lăn).

 

Cứ tiếp tục như vậy, lần lượt chọn chương trình, sau đó chọn bộ nhớ, và nhấn Thêm, đến hết

chương trình. Khi nào xong thì chọn Xong> nhấn OK.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500