Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao TV không kết nối được internet (Mạng)

  • Cài đặt mạng
  • Lỗi mạng có dây (Sau khi cài đặt)
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 05/23/2016

Sự cố kết nối Internet (Mạng)


symptom Có những dấu X xuất hiện khi kết nối mạng


         

         

cause Nguyên nhân


Có thể do TV chưa kết nối được với bô định tuyến hoặc  modem

       


       

how to fix Cách Khắc phục

         

Bước 1:  Kiểm tra kết nối giữa TV với bộ định tuyến


Buớc 2 :

Tắt và bật nguồn theo thứ tự sau đây;
1. Modem cáp và chờ modem cáp khởi động lại.
2. Router (Bộ định tuyến)và chờ  Bộ định tuyến khởi động lại.
3. TV.
Nếu bạn đang sử dụng kết nối không dây, hãy thay đổi SSID (Tên mạng) và kênh không dây của AP (Bộ định tuyến).

Nếu bạn đang sử dụng IP tĩnh, nhập IP trực tiếp.

Nếu không được có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet.
Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500