Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách kết nối TV với Smartphone bằng chức năng tag-on.

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 10/20/2016

Cách kết nối TV với Smartphone bằng chức năng  tag-on.


Symptom

Với chức năng truyền dữ liệu  (NFC) của smartphone, bạn có thể chia sẻ các nội dung của smartphone

với Smart TV bằng cách chạm vào nhãn  "tag on"  trên  điện thoại.

Cách thực hiện

- Kích hoạt NFC, ghi, đọc và P2P gửi / nhận.

- Cài đặt  TV Tag On và LG ứng dụng từ xa TV  bằng cách chạm nhãn Tag On  dán trên TV

-Chạm vào nhãn Tag On  dán trên TV một lần nữa, sau đó TV hiển thị kết nối và nhập mã xác minh trên màn hình TV vào smartphone.※ Smartphone và  smart TV được kết nối cùng mạng  Wi-Fi hoặc  bật chết độ  Miracast của TV.


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500