Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Có một chấm lấp lánh trên màn hình.

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 10/04/2016

 Có một chấm lấp lánh trên màn hình.

Hiện tượng

Có điểm chấm lấp lánh xuất hiện ở vài điểm trên màn hình .

 

Cách khắc phục

1. Nếu sản phẩm có chức năng kiểm tra hình ảnh chức năng USB, dùng chức năng này kiểm tra xem còn

    hiện tượng đó trên cùng vị trí đó nữa không 

2. Nếu điểm chấm chỉ xảy ra khi kết nối thiết bị ngoài hoặc set-top box,  thì kiểm tra lại thiết bị ngoài. 

3. Nếu chỉ xảy ra với kênh hoặc chương trình nào đó, thì có thể do điều kiện sản xuất của chương trình đó.           

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500