Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách khóa tín hiệu bên ngoài và một số kênh nhất định?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 10/20/2016

Cách khóa tín hiệu bên ngoài và một số kênh nhất định?


 Câu hỏi


  - Trên TV có một số kênh nhạy cảm như hạn chế xem theo độ tuổi

tôi muốn khóa những kênh đó lại tôi phải làm như thế nào?


Bạn có thể khóa một số kênh nhất định và một số đầu vào từ bên ngoài và hủy bỏ khóa tạm thời bằng cách nhập PIN code
.


※ Bạn có thể khóa hoặc hủy các khóa của các ứng dụng nhất định bằng cách bấm vào số pin của TV Smart  được sản xuất sau năm 2013.


Cách thực hiện

TV thường (Không-SMART)

Với  Model_sản xuất trước năm 2011>

Menu Lock Lock system : ON
Số PIN ban đầu là : 0000  

Khóa kênh : Khóa một số kênh từ antena.

③ Khóa đầu vào  : Khóa đầu vào từ bên ngoài như, component, HDMI

 
TV sản xuất sau  2012 dòng   smart TV Netcast >


Điều kiển từ xa  [Home] hoặc [Smart] [Setting] [Lock] [Lock system]


① Cài đặt khóa bằng cách chon 
ON từ “lock system”.


② Nhập số PIN cài sẵn.

     ※ Mã số Pin ban đầu: 0000


Khóa kênh: Nhấn vào on  khóa/hủy  ở góc dưới bên phải sau khi chon một số hoặc tất cả các kênh.
 

Khóa đầu nhào : Chọn ON cho đầu vào bạn muốn khóa.

 

Khóa ứng dụng : Khóa ứng dụng nào đó hoặc tất cả.
     ※ Khóa ứng dụng có sẵn cho những TV sản xuất sau năm 2013
.


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500