Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Hướng dẫn tình huống khi kết nối USB TV chỉ thấy hiện ảnh hoặc nhạc không thấy phim

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 10/04/2016

Hướng dẫn tình huống khi kết nối USB TV chỉ thấy hiện ảnh hoặc nhạc


Hiện tượng


Khi kết nối USB chỉ hiển thị ảnh Photo ("*.jpg") và Music ("*.MP3"), và không hỗ trợ tính năng nào khác như phim, movie


  Các tính năng hiển thị có thể khác nhau phụ thuộc vào model hay tham khảo hướng dẫn sử dung .
Model này chỉ hiển thị ảnh và nhạc 
Model này hiển thị cả Phim, ảnh và nhạc


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500