Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi có thể sử dụng sản phẩm khác với wirelessdongle(AN-WF100) không ?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/30/2016

Có thể sử dụng sản phẩm khác với wirelessdongle(AN-WF100) không ?

Vấn đề

 Bạn cần sử dung wireless dongle phải không?

 

 How to fix

    Bạn cần sửa dung  wireless dongle những model TV không có  Wi-Fi,

    và nó chỉ tương thích với model AN-WF100 của LG .

    Bạn có thể mua nó ở trang Supplies Shop của LG Electronics Service

 

   


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500