Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào để thiết lập lại chế độ ban đầu của âm thanh và Video?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/30/2016

Làm thế nào để thiết lập lại chế độ ban đầu của âm thanh và Video??

 Hiện tượng

Khi thấy ảnh bị mờ và âm thanh kém bạn nên thiết lập lại về ban đầu cho âm thanh và hình ảnh.


 Cách cài đặt

   Nêu bạn nhấn phím "Mute" trên điều kiển  3 lần liên tiếp , có một cửa sổ thiết lập lại âm

 thanh và hình ảnh hiện lên . bạn chon thiết lập INITIALITZE.   Smart TV năm ‘12~’13   webOS TV sau này  ‘14Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500