Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách thêm kênh vào danh sách kênh yêu thích

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 10/04/2016

Cách thêm kênh nào đó vào "Danh sách kênh "?


 Yêu cầu

Để đăng ký kênh thường xem, những kênh yêu thích, để chuyển đến kênh mình mong muốn một cách dễ dàng và nhanh chóng .
※ Chức năng này không hỗ trợ khi xem bằng set-top box


 Cách cài đặt

TV sản xuất trước 2011


TV sản xuất 2012~2013 smart TV
 
[Smart] or [Setting menu] → [Channel] → [Channel edit]
 
1. Vào chỉnh sửa kênh và chon kênh mong muốn vào mục yêu thích.
 


     
2. Khi  hoàn thành lựa chọn kênh , click vào [đăng ký làm kênh yêu thích] ở góc dưới bên phải.
(Nếu bạn sử dung nút thông thường trên điều khiển từ xa nhấn nút  “favorite channel” )
 

3. Chọn kênh theo nhóm thuộc khu vực . (Nhóm A~D)
 


4. Đăng ký kênh yêu thích được hoàn tất có biểu tượng  ★  ở bên phải số kênh.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500