Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Điện thoại E400 Không bật được nguồn trong khi đang sạc (Chế độ trước sạc – Sạc khi chưa bật nguồn).

  • Nguồn
  • Không nguồn
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 08/11/2012

Khái niệm

 

1. Các chế độ sạc

- Chế độ thông thường: Sạc PIN ở chế độ sạc nhanh (700mA)

- Chế độ sạc chậm (Chế độ trước sạc): Sạc PIN ở chế độ sạc chậm (500mA)

    : Nguồn sẽ không bật được khi đang sạc

      Màn hình chỉ có thể bật khi chuyển đổi sang chế độ sạc (3.6V, xấp xỉ 10 giây).

2. Hình nền:

  - Chế độ sạc chậm (chế độ trước sạc) áp dụng để hiệu suất của máy và PIN tốt hơn phù hợp với chip hiệu suất cao và PIN dung

lượng cao (1500mA).

 

Vấn đề Máy không bật được nguồn khi đang sạc, chỉ hiển thị chế độ đang sạc. 

 

 

Giải pháp

Vui lòng bật máy khi PIN đã sạc được một phần nào đó

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500