Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi có thể sử dụng dữ liệu 3G ở nước ngoài không? E400

  • Internets và kết nối
  • DLNA/Smart Share (chia sẻ thông minh)
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 08/10/2012

Câu hỏi ? Tôi có thể sử dụng dữ liệu 3G ở nước ngoài không?
Sự cố   Không thể thay đổi thiết lập chuyển vùng - Roaming.

Nguyên nhân  Dữ liệu 3G không được kết nối khi người sử dụng di động sang một nước khác. Do vậy mặc định là
không thể kết nối dữ liệu..
Tick chọn Data roaming Chọn Wirelsee & networks

Giải pháp 1.thực hiện theo các bước sau.Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500