Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Không cài đặt danh sách nhạc làm nhạc chuông tin nhắn của điện thoại sử dụng điều hành Android

  • Sử dụng và cài đặt
  • Nhạc chuông
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/31/2012

  - Để cài đặt danh sách nhạc vào làm nhạc chuông tin nhắn cho điện thoại sử dụng hệ điều hành Android khách

 hàng cài đặt như sau: Menu-> Market ( CH Play)-> đăng nhập tài khoản gmail và mật khẩu ( điện thoại có 3G

 hoặc wifi)-> tìm kiếm-> Tone Picker-> tải xuống.

- Sau khi đã tải thành công Tone Picker xuống khách hàng vào:  Menu-> tin nhắn-> tùy chọn-> cài đặt-> nhạc

 chuông-> Tone Picker-> chọn bài hát-> chọn bài hát làm nhạc chuông tin nhắn-> OK.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500