Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách sử dụng SmartShare (SmartShare Beam)?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 05/04/2015

 

function Chức năng

            SmartShare là chức năng cho phép chia sẻ hoặc gửi thông tin của các thiết bị qua mạng(hình ảnh, file âm thanh hoặc video)

         ■ Khi SmartShare bắt đầu hoạt động, BT/Wi-Fi được tự động bật lên, tìm kiếm và kết nối tới các thiết bị
             - Connectable Playing Service : DLNA(Wi-Fi), Miracast(Wi-Fi Direct), BT Headset(BT A2DP), BT Speaker(BT A2DP) etc.
             - Connectable Transmitting Service (SmartShare Beam) : Wi-Fi Direct Send/BT OPP connectable devices

         ■ MOdel hỗ trơ : G2, G3, G3 beat, G flex, G flex2 etc

         Các bước kiểm tra khi  lỗi kết nối              

            -  KIểm tra các kết nồi Wifi 

            - Kiểm tra cài đặt BEAM, và khởi động lại máy

how to setup Cách cài đặt

         ■ Cách thiết lập SmartShare

                1. Click [SmartShare] 

                2. Bluetooth and Wi-Fi sẽ được tự động bật lên

                3. Lựa chọn thiết bị để kết nối

                4. Chuyển đến mục Beam và lựa chọn thiết bị nhận

                 how to setup smartshare

 

           ■ Các thiết lập SmartShare Beam

                1.Bật chế độ SmartShare Beam trong phần cài đặt (lựa chọn các thiết bị) 

                2. Click [Share] at the top, then click [SmartShare Beam] at the bottom.

                3. Lựa chọn thiết bị

                 how to setup smartshare beam

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500