Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Bạn phải làm gì khi có cảnh báo việc sử dụng dữ liệu?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/03/2015

 

cause Cause

 

Cảnh báo việc sử dụng dữ liệu cho thấy tăng thời gian sử dụng khi sử dụng dữ liệu di động của bạn đạt đến cấp độ cảnh báo bạn đã thiết lập.

 

how to fix How to fix

 

             Hãy yên tâm rằng đó là một dấu hiệu của sự hoạt động bình thường. Bạn chỉ có thể thay đổi các thiết lập hạn mức sử dụng dữ liệu.

 

              How to setup a data usage limit

 

              1) Go to Settings > Networks > Mobile Data

                  mobile data

 

 

              2) Đánh dấu vào hộp Cách sử dụng Limit ngày. Bạn sẽ nhìn thấy màu đỏ thanh trượt ngang.

                   limit data usage

 

 

              3) Chạm và kéo dòng cảnh báo (thanh trượt ngang màu cam) trên đồ thị để thiết lập các cảnh báo.                 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500