Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4]Smart Power Saving là gì?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/27/2015

 

Function Function

         1.Smart Power Saving giám sát nguồn tài nguyên sẵn có khi các ứng dụng đang chạy trong thời gian thực để kiểm tra mô hình và tiêu thụ điện năng.
               Nếu một ứng dụng là rất cao tiêu thụ điện năng, bạn sẽ thấy một thẻ báo thông minh với lời khuyên về việc làm thế nào để quản lý pin.
           2.Smart Power Saving chỉ áp dụng cho các ứng dụng được tải xuống.
           3. Nếu một ứng dụng không được sử dụng trong hơn một tháng chiếm không gian dữ liệu và pin, hoặc thời gian chờ được giảm 5% hoặc nhiều hơn,
              Smart Card Thông báo sẽ được hiển thị.
           4. Khi một ứng dụng không được đóng đúng hoặc nếu nó ngăn chặn các điện thoại thông minh trong LCD OFF chế độ từ khi vào chế độ chờ (sleep),
              Thông báo thẻ thông minh sẽ xuất hiện ngay cả khi ứng dụng không chạy hoặc sử dụng pin.
           5. Khi pin còn lại sẽ trở thành 15%, L-OS Smart Power Saving sẽ được tự động tham gia. (Khi tính năng này được kích hoạt)
              Smart Notice Smart notice Smart notice

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500