Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG Bridge] Làm thế nào tôi có thể kết nối điện thoại di động của tôi để một máy tính?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/10/2015

 

 

How to use How to use

 

           1. Để sử dụng bản cập nhật phần mềm và LG Backup,

                bạn cần phải kết nối điện thoại di động của bạn đến một máy tính bằng cáp USB.

             image

 

           icon Khi bạn kết nối thiết bị di động của bạn đến một máy tính bằng cáp USB,
                  tên của thiết bị sẽ xuất hiện ở dưới cùng của màn hình chương trình.
                  (Settings> General> About phone> Tên điện thoại)

 

           Nếu bạn cố gắng để sao lưu hoặc khôi phục lại các tập tin mà không cần kết nối thiết bị, sau pop-up

            sẽ xuất hiện. Hãy làm theo hướng trên màn hình.

          image

 

 

 

           2. Khi bạn không thể kết nối điện thoại của bạn

 

           image

 

           ● Kiểm tra xem tên của modem được hiển thị trên các thiết bị quản lý.

               Nếu không, ngắt kết nối điện thoại của bạn từ máy tính.

               Gỡ bỏ cài đặt và cài đặt LG cầu một lần nữa để cài đặt lại trình điều khiển USB.

 

 

           image

 

            Xin chắc chắn một (Multimedia Transfer Protocol) thiết bị MTP được kết nối đúng.

               Nếu bạn không thể tìm thấy các thiết bị, kiểm tra xem máy tính của bạn hỗ trợ MTP và kết nối được

               trong chế độ MTP.

           Hãy chắc chắn rằng bạn có quyền truy cập vào internet (Một số mô hình cho Trung Quốc và USC (US Cellular)
               chỉ có thể được sử dụng khi họ có kết nối internet).

 

           ● Bạn không thể kiểm tra các kết nối với Device Manager trên máy Mac.

               Khi kết nối được không đầy đủ, vui lòng gỡ LG cầu và cài đặt lại.

 

 

symptom When a Device does not Support LG Bridge

 

          image

      Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ LG Bridge, bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite.

            Một liên kết sẽ được cung cấp để giúp bạn tải về PC Suite nếu nó không được cài đặt trên thiết bị của bạn.


 

          image

 

           Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ LG Bridge, một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện để hướng dẫn bạn thông qua.

 

 

how to use How to Configure LG Bridge Settings

 

         image

           icon Đăng nhập / Đăng xuất
                 Bạn có thể đăng nhập vào hoặc ra khỏi tài khoản của LG.

                 Khi bạn đăng xuất, các thiết bị sẽ bị ngắt kết nối.


           icon Vẫn đang đăng nhập
                 Khi được chọn, bạn sẽ được tự động đăng nhập vào tài khoản của bạn LG

                 khi bạn chạy LG AirDrive.

 

           icon sao lưu vị trí
                 Bạn có thể chọn một thư mục để lưu các tập tin trên điện thoại di động của bạn.

 

           icon Khu vực và ngôn ngữ
                 Thay đổi các thiết lập khu vực và ngôn ngữ cho LG Bridge.

           icon Cập nhật LG Cầu
                 Bạn có thể cập nhật LG cầu phiên bản mới nhất.

 

           icon Điều khoản sử dụng
                 Xem Điều khoản Sử dụng để biết LG Bridge.

 

           icon thông tin giấy phép
                 Kiểm tra thông tin giấy phép của LG Bridge.


 how to use How to Update LG Bridge


           image

 

          LG Bridge sẽ tự động cập nhật chính nó nếu có một cập nhật khi bạn chạy chương trình.

 

         image

 

           Bạn cũng có thể cập nhật LG Bridge thủ công. Hãy bấm Kiểm tra các bản cập nhật phần Cài đặt.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500