Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG Bridge] Làm thế nào tôi có thể cập nhật phần mềm của thiết bị di động của tôi để một phiên bản mới nhất với LG Bridge?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/10/2015

 

how to use How to use

 

            image

            icon Hãy chắc chắn rằng thiết bị di động của bạn được kết nối với một máy tính bằng cáp USB.

                   Nhấn vào cập nhật phần mềm để bắt đầu.


 

 

            image

            icon Nếu phần mềm cần được cập nhật, thông tin chi tiết sẽ được hiển thị. Nhấp vào Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng.

 

 

 

            image

            icon Sau khi điện thoại của bạn sẽ được kiểm tra và các tập tin cần thiết được tải về, bản cập nhật sẽ bắt đầu.

            icon Cập nhật tiến độ và thời gian còn lại sẽ được hiển thị.

 

 

 

how to use Làm thế nào để khôi phục lại được khi nâng cấp lỗi

            image

            icon Khi các thiết bị di động và máy tính của bạn bị ngắt kết nối, xin vui lòng bấm vào Cập nhật sửa lỗi

                   để kết nối lại.

            icon Khi một lỗi xảy ra trong quá trình cập nhật, bấm vào nút Update khôi phục lỗi.

                   Hãy chắc chắn rằng thiết bị di động của bạn được kết nối đúng với một cáp USB.

            icon Bắt đầu cập nhật phần mềm một lần nữa khi phục hồi hoàn tất.


 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500