Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[G3] Wi-Fi direct là gì ?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

What is Wi-Fi direct?

 

Function Explanation Wi-Fi direct là gì ?

 

            Wi-Fi Direct hỗ trợ kết nối trực tiếp giữa Wi-Fi cho phép các thiết bị mà không cần một điểm truy cập. Do việc sử dụng pin cao Wi-Fi direct, đó là khuyến cáo rằng bạn cắm điện thoại của bạn vào một ổ cắm điện khi sử dụng các tính năng Direct Wi-Fi. Kiểm tra mạng Wi-Fi và Wi-Fi Directed của bạn trước và chắc chắn rằng người dùng được kết nối với cùng một mạng

 

How to use How to turn on Wi-Fi Direct?

 

             1 Tap image> image> Apps tab > imageSettings > Networks tab > Wi-Fi.
             2 Tap the Menu Key image> Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
             3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500