Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

G3] Làm thế nào tôi có thể sử dụng tai nghe stereo với microphone?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

 

 

Function explanation Tai nghe stereo với microphone là gì?

              Với tai nghe kết nối, bạn có thể thưởng thức âm nhạc hoặc video với âm thanh stereo,

              và dễ dàng chuyển đổi từ âm nhạc của bạn / video để có và kết thúc cuộc gọi.

 

               Image

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500