Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[G3] Thông tin chi tiết về màn hình chủ

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/21/2015

 

Function explanation Home screen

 

             Màn hình Home là điểm khởi đầu cho nhiều ứng dụng và chức năng, và nó cho phép bạn

               để thêm các mục như các phím tắt ứng dụng, hoặc các vật dụng Google để cung cấp cho bạn truy cập nhanh đến thông tin

               và các ứng dụng. Đây là mặc định và truy cập từ bất kỳ trình đơn bằng cách khai thácExplanation image file

 

             image

How to use How to use

 

            Màn hình chủ 

              Các hệ điều hành cung cấp nhiều bức tranh sơn dầu màn hình chủ để cung cấp nhiều không gian hơn cho việc thêm các biểu tượng, widget, và nhiều hơn nữa.
              • Trượt ngón tay sang trái hoặc phải trên màn hình Home.

 

              Tùy chỉnh màn hình Home
              Bạn có thể tùy biến màn hình chủ bằng cách thêm các ứng dụng, widget hay thay đổi hình nền.
              Để thêm các mục trên màn hình Home của bạn
                  1. Nhấn và giữ một phần trống trên màn hình Home.
                  2. Trong menu Add Mode, chọn mục mà bạn muốn thêm. Sau đó bạn sẽ thấy mục này được thêm vào trên màn hình Home.
                  3. Kéo nó vào vị trí mong muốn và nhấc ngón tay của bạn.

 

  TIP! Để thêm một biểu tượng ứng dụng vào màn hình Home từ menu Apps, chạm và giữ ứng dụng mà bạn muốn thêm vào.

 

             Để loại bỏ một mục từ màn hình Home
                • Màn hình chủ> liên lạc và giữ biểu tượng mà bạn muốn loại bỏ> kéo nó vào.

             Để thêm một ứng dụng như một chìa khóa nhanh
                • Từ menu Apps hoặc trên màn hình Home, chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng và kéo nó vào khu vực trọng nhanh.

                 Lên đến 7 ứng dụng có thể được thêm vào.
            Để gỡ bỏ một ứng dụng từ các khu vực quan trọng nhanh
                • Nhấn và giữ phím nhanh mong muốn và kéo nó vào.


             Chú ý: Các ứng dụng quan trọng không thể được gỡ bỏ.


             Để tùy chỉnh các ứng dụng biểu tượng trên màn hình Home
                1. Nhấn và giữ một biểu tượng ứng dụng cho đến khi nó được mở khóa từ vị trí hiện tại của nó.

                    Sau đó thả nó lên màn hình. Các biểu tượng chỉnh sửa sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải của ứng dụng.
                2. Chạm vào biểu tượng ứng dụng và chọn các thiết kế biểu tượng mong muốn và kích cỡ.
                3. Bấm OK để lưu thay đổi.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500