Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[V10] Tính năng ghi âm mới

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 11/26/2015

 Function

     Trong buổi ghi hình, thông tin vị trí và thông tin lịch trình được lưu. Bạn có thể xem chúng trong danh sách ghi âm giọng nói. Trong việc tìm kiếm ghi âm giọng nói, bạn có thể sử dụng các vị trí và thông tin lịch trình.
1. Nhấn địa điểm hoặc sự kiện trước khi bắt đầu để ghi lại gắn thẻ ghi thông tin này.
2. Khi quá trình ghi kết thúc, các vị trí hoặc lịch trình thông tin được hiển thị cùng trong danh sách.

    

3. Bạn có thể tìm kiếm tập tin ghi âm với địa điểm hoặc thông tin lịch trình.
4. Lịch trình có thể mang thông tin lịch trình của ngày hôm nay trong ứng dụng Lịch.
5. Nếu chỉ có một lịch trình sự kiện trong ngày, khi bạn nhấn nút đúng tiến độ, lịch trình tương ứng sẽ được thêm vào.
6. Nếu có một số sự kiện theo lịch trình chúng được hiển thị theo thứ tự. Đơn giản chọn một từ trong danh sách bạn muốn liên kết với.
7. Nếu không có sự kiện theo lịch trình, nó sẽ không được thêm vào.

      

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500