Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[Refrigerator] Khi một cánh cửa mở và đóng làm cho cánh cửa khác chạy ra?

  • Vấn đề về : Cửa
  • Cửa mở quá dễ dàng
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

Khi một cánh cửa mở và đóng làm cho cánh cửa khác chạy ra?

 

 

1. Lý do

 

Cánh cửa có thể hở ra khi đóng cánh kia do áp suất chênh lệch và chu trình tuần hoàn khí lạnh trong tủ.

Hiện tượng này bình thường không phải hư hỏng sản phẩm.

 

2. Cách giải quyết

 

Giải thích cho Khách hàng hiểu vấn đề.

Vệ sinh gioăng tủ.

Nếu mở cửa lâu mà không nghe còi kêu thì goi SVC

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500