Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Đặt thực phẩm nóng vào trong tủ xảy ra điều gì?

  • TS: Đọng sương
  • Đọng sương
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

Đặt thực phẩm nóng vào trong tủ xảy ra điều gì?

 

 

Lý do

 

Thực phẩm nóng đặt trong tủ lạnh ngăn đông sẽ làm đọng sương trong tủ.

 

 

Giải pháp

 

Để thực phẩm nguội trước khi cho vào tủ lạnh.

 

Vệ sinh sạch các tuyết sương bám thành tủ.

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500