Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Sử dụng bộ làm đá tự động như thế nào hợp lý?

  • Vấn đề về : làm đá
  • Không thể tháo được hộc
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

Sử dụng bộ làm đá tự động như thế nào hợp lý?


Từ năm 2013, một số tủ lạnh model GR-J317 dạng tủ SxS sử dụng bộ làm đá tự động như bên dưới:Một ngày làm khoảng 48 viên đá, khi đá làm cứng đạt độ tốt nó tự động rơi xuống khay chứa đá.

Khi cúp điện hoặc ngưng sử dụng nên lấy đá trong khay ra ngoài tránh trường hợp bị đông cứng thành cục đá lớn gây kẹt đá.
 ▶ 
Các model khác:

- Cho nước vào khay và làm đá như hình bên dưới.


    ①

 ▶ Sử dụng có thể lấy ra họp lý.


    ① Cứ 03 giờ đá sẽ rơi 1 lần khi nhiệt độ đạt -20 độ C.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500