Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Các khay trên tủ bị cong khi để thực phẩm?

  • Thông số kỹ thuật
  • Hỏi về vị trí mặt phẳng
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

 

Các khay bị cong khi để thực phẩm lên nó?

 

 

Lý do

 

Các khay thì lớn, nếu đặt thực phẩm nhiều lên nó thì nó bị cong vênh.

Đó là hiện tượng tự nhiên

 

Giải pháp

 

Khuyến cáo khách hàng không nên đặt thực phẩm quá nặng trên khay vào bên trong tủ.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500