Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Cánh cửa tủ ngăn lạnh bị thấp hơn cửa ngăn đá

  • Vấn đề về : Cửa
  • Không đánh dấu cửa
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 11/24/2014

 

 

Tủ lạnh_ Cánh cửa tủ ngăn lạnh bị thấp hơn cửa ngăn đá?

 

 

Lý do

 

Trên cách tủ ngăn lạnh có homebar để nhiều đồ, nên một thời gian nó sẽ thấp hơn cửa ngăn đá.

 

Giải pháp

 

Chỉnh chân tủ như hình bên dưới.

 

Nếu chỉnh rồi cửa vẫn vậy, gọi bảo hành LG

 

Chỉnh chân để cửa được nâng lên.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500