Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Đọng sương và vài thực phẩm bị tan ra.

  • Sự cố - Làm lạnh
  • Lạnh kém
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

 

Đọng sương và vài thực phẩm tan ra.?

 

 

Lý do

 

Ngăn đá có thể giữ mức -20 độ C.

Mở cửa ra vào liên tục, đặt thực phẩm quá gần họng gió ra.

Làm đọng sương, tan đá, thực phẩm trong tủ.

 

Giải pháp

 

Chình nhiệt độ ngăn động xuống -22 ℃ hay -24 ℃,

 

Đặt thực phẩm tránh các họng gió ra để chống đọng sương.

 

 

Đặt thực phẩm trên kệ.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500