Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Một số thực phẩm rau quả bị đóng băng?

  • Sự cố - Làm lạnh
  • Quá lạnh
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 12/08/2014

 

 

Một số thực phẩm rau quả bị đóng băng?

 

 

Lý do

 

Thực phẩm bị đóng băng khi gần họng gió ra hoặc chỉnh nhiệt độ quả thấp.

 

Giải pháp

 

1. Để thực phẩm tránh cửa gió ra

.

2. Để rau , quả vào ngăn đựng riêng biệt

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500