Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao tủ lạnh kêu crack crack?

  • Tiếng ồn
  • Tiếng kêu khác
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 06/29/2015

 

Tại sao tủ lạnh kêu crack crack? 

 

 Symptom Hiện tượng

             

              1. Tủ lạnh chạy kêu rắc rắc sau thời gian lại hết

Cause Nguyên nhân

 

             1. Kêu rắc rắc do quá trình xả đá.

             2. Tủ hoạt động khoảng 7 giờ thì lại kêu rắc rắc.

             3. Âm thanh đó là bình thường.

 

 How to fix Xử lý

 

           1. Tủ kêu âm thanh như vậy là bình thường.

              2. Tủ không hư hỏng gì cả nên không sửa chữa nữa.

               

                  Frost on evaporator

 

                              [Tuyết bám dàn lạnh]

 

※ Âm thanh này sẽ giảm dần sau khi sử dụng 4 tháng trở lên.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500