Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao tủ lạnh của tôi chạy liên tục?

  • TS: Các vấn đề nguồn
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/25/2015

Tại sao tủ lạnh của tôi chạy liên tục? (Side-by-side/Standard/Commercial refrigerator, Wine cooler)

symptom Hiện tượng

           ■ Tủ lạnh chạy liên tục.

cause Nguyên nhân

1. Khi bạn di chuyển tủ, hoặc sửa chữa tủ, bảo trì tủ, tủ sẽ chạy liên tục để đạt nhiệt độ cài đặt.

2. Khi tủ mở cửa liên tục thời gian dài, tủ sẽ hoạt động liên tục để duy trì nhiệt độ lạnh trong tủ.

3. Khi cài đặt nhiệt độ quá sâu, tủ sẽ chạy liên tục thời gian dài để đạt nhiệt độ trong tủ hoặc cửa tủ bị hở.

 

how to fix  Cách giải quyết

               1. Khi tủ đạt nhiệt độ cài đặt, máy nén sẽ ngưng hoạt động.

                - Khi bạn di chuyển tủ hoặc mới mua tủ, tủ sẽ hoạt động sau 5 phút khi cấp điện nguồn..

                - Khi di chuyển tủ nằm ngang hoặc lắp đặt môi trường trên 45 độ C, phải xem xét 1 đến 2 giờ sau mới cấp điện nguồn.Tủ sẽ hoạt động liên tục để làm lạnh.

                                 pic 1

               < Sửa chữa tủ>

               2. Máy nén sẽ dừng khi tủ chạy đạt nhiệt độ cài đặt

               pic 2

               < Máy nén vận hành>

               3. Cài đặt nhiệt độ mức trung bình..

            

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500