Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Khách hàng bảo tử lạnh tôi không có nắp che khu vực máy nén?

  • Một số sự cố thường gặp khác
  • vấn đề về vỏ
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/22/2015

Khách hàng bảo tử lạnh tôi không có nắp che khu vực máy nén?

symptomHiện tượng   

             Không có nắp che máy nén

 

 

cause Nguyên nhân 

 Tủ nhỏ hơn 290L thì không có nắp che máy nén. 

 

how to fix Giải quyết như thế nào?

 

Tủ nhỏ hơn 300L thì không che máy nén vì để tăng hiệu suất làm lạnh.

 

back cover

         <Behind the refrigerator>

      

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500