Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào điều chỉnh cửa tủ lạnh?

  • Vấn đề về : Cửa
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/25/2015

Làm thế nào điều chỉnh cửa tủ lạnh?  (Standard refrigerator)

symptom Hiện tượng

              Cánh cửa tủ thấp hơn bình thường.

 cause Nguyên nhân

              Khi để đồ (thực phẩm) trên cánh cửa nặng thì cánh cửa sẽ bị lệch..

 how to fix Xử lý thế nào

1.    Chỉnh chân cánh cửa hợp lý.

leveling

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500