Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Nứt trên vách trong tủ, nguyên nhân do đâu?

  • Một số sự cố thường gặp khác
  • vấn đề về vỏ
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/21/2015

Nứt trên vách tủ nguyên nhân do đâu?    

 

 

 

 

 

symptom  Hiện tượng 

              Nứt bên trong vách tủ

 

 

 

causes  Nguyên nhân tìm ẩn

 

               Nứt bên trong vách tủ là do sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài, nguyên nhân gốc rẽ là do quá trình đỗ foam của tủ. 

 

 

 

how to fix  Giải quyết như thế nào?  

 

Vấn đề nứt trên vách tủ là không liên quan đến chức năng của tủ mà chỉ liên quan đến quá trình foam tủ. Chuyển cho KTV BH đến kiểm tra và dán băng keo như hướng dẫn cho KTV.

 

    hairline cracks

 

Nứt bên trong tủ


              hairline cracks

   Nứt nhiều vị trí trong tủ.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500