Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ kém lạnh sau khi sửa, bạn làm gì?

  • Sự cố - Làm lạnh
  • Lạnh kém
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/22/2015

Tủ kém lạnh sau khi sửa, bạn làm gì?

symptom Hiện tượng

               Kém lạnh sau khi sửa chữa

 

cause Nguyên nhân

 

                  Kiểm tra đèn sáng khi sửa tủ làm tủ thất thoát nhiệt, tủ cần chạy lại ít nhất 12 giờ để trở lại mức làm lạnh bình thường.

 

how to fix Giải quyết như thế nào?

 

            1. Tắt đèn khi sửa chữa tủ, rút nguồn điện.

 

              2. Bỏ nước trong ngăn đá khoản 2 giờ, nếu đá không đông thì báo cho bảo hành LG.

                   freezing ability

                 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500