Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Mở cánh cửa tủ lạnh kêu từ bản lề?

  • Tiếng ồn
  • Tiếng kêu khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/25/2015

Mở cánh cửa tủ lạnh kêu từ bản lề?Sữa như thế nào? (Side-by-side/Standard refrigerator)

symptom Hiện tượng

           ■ Kêu từ lề cánh cửa

cause Nguyên nhân

■ Do bản lề hết dầu mở

how to fix  Xử lý thế nào

              Cho mở vào bản lề chỗ tiếp xúc.

              pic 1

              <Refrigerator door hinge>

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500