Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao thấy tuyết trắng trong ngăn đông tủ lạnh?

  • Một số sự cố thường gặp khác
  • vấn đề về vỏ
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/22/2015

Tại sao thấy tuyết trắng trong ngăn đông tủ lạnh?

 

 

symptom Hiện tượng 

               Tuyết trắng trong thực phẩm trong ngăn đông.  

cause Nguyên nhân 

              Không khí lạnh trong tủ tiếp xúc với bên ngoài khi mở cửa gây đóng tuyết thực phẩm màu trắng đục, thường xảy ra mùa hè và mùa mưa.

how to fix Xử lý thế nào.

            1.    Tủ không hư hỏng.

            2.    Tủ lạnh như vậy là lạnh tốt, khí lạnh tốt làm thực phẩm lạnh tốt.

            

                          cold air released

              

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500