Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Sử dụng chức năng Smart Diagnosis(SDS) trong máy giặt như thế nào?

  • Chuẩn đoán sự cố thông minh (Smart Diagnosis)
  • Kết nối Smart (thông minh)
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Máy hút bụi, Styler
  • Ngày Cập Nhật 09/05/2012

Hướng dẫn

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500