Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Máy báo lỗi IE, E2, ( nháy đèn giặt và giũ) , không cấp nước, cấp nước yếu

  • Bảng điều khiển
  • Hiển thị lỗi IE
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Máy hút bụi, Styler
  • Ngày Cập Nhật 07/18/2012

Máy báo lỗi IE, E2,  là máy báo lỗi nước yếu , không cấp nước :

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500