Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[Máy giặt] Không thoát nước

Xử lý sự cố

 

Không thoát nước

 

 

Nguyên nhân 

 Nước sẽ không thoát được khi lắp đặt ống thoát nước sai
 
Kiểm tra ống thoát nước

 Nước không thoát hãy kiểm tra những nguyên nhân sau.

 

 

① Ống nước xả lắp đặt quá cao

 

② Ống nước xả bị xoắn, cuộn, gập...

 

③ Ống nước xả bị tắc.

 

 

④ Ống xả bị chặn

 

⑤ Ống nước xả bị gập.

 

 

*Câu hỏi bắt buộc