Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[Refrigerator] Thức ăn nóng chứa trong hộp để vào tủ xảy ra điều gì?

  • TS: Đọng sương
  • Đọng sương
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

Thức ăn nóng chứa trong hộp để vào tủ xảy ra điều gì?

 

Lý do

 

Hiện tượng rò nước có thể xảy ra khi các hộp chứa thức ăn không đậy kín.

Khi để thức ăn nóng vào trong tủ hoặc hở cửa tủ. 

 

Sửa chữa và giải quyết như thế nào?

 

1. Đặt thực phẩm vào trong hộp kín

2. Khi thực phẩm đặt sai ngăn hoặc hộp chứa quá lớn, mỡ của tủ không khí tràn vào làm đọng sương, rò nước.

3. làm nguội thực phẩm trước khi cho vào tủ

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500