Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh. Một vài thực phẩm đóng băng?

  • Sự cố - Làm lạnh
  • Quá lạnh
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

 

Một vài thực phẩm bị đóng băng?

 

 

Lý do

 

Một số thực phẩm có thể bị đóng băng do cài đặt nhiệt độ thấp.

Một số dễ đóng băng do để gần miệng gió thổi ra.

 

 

Giải pháp:

 

Chình nhiệt độ cài đặt hợp lý, để thực phẩm tránh các cửa gió.

 

 

Một số thực phẩm đặt trên kay sát cửa gió có thể đóng băng.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500