Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Tủ bị nứt bên trong tủ?

  • Một số sự cố thường gặp khác
  • vấn đề về vỏ
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

 

Tủ bị nứt bên trong tủ ?

 

 

Lý do

 

Tủ bị nứt bên trong là do chênh lệch nhiệt độ, co giãn nhựa bên trong tủ.

 

Giải quyết thế nào?

 

Giải pháp cho tủ nứt bên trong không hiệu quả nhiều.

Sản phẩm sẽ nứt hư hỏng sau thời gian sử dụng quá lâu.

 

1. Nứt bên trong như hình

 

2. Nứt lớn hơn

 

Vui lòng xem file đính kèm để giải quyết tủ nứt

 


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500